Menu

Forskjellige typer biler

I denne artikkelen skal vi snakke om hvordan bilen først ble oppfunnet, og hvordan den ble masseprodusert. Etter dette skal vi snakke litt om de forskjellige typene som finnes. Vi begynner med den klassiske bilen som vi kjenner den; bilen som bruker en forbrenningsmotor. Etter dette skal vi se på alternativene, hydrogenbilen og el-bilen. Vi skal nevne til slutt hvorfor alternativene til en forbrenningsmotor kan være veldig viktige for fremtiden vår.

Bilens historie

Det kan virke som at den første bilen ble oppfunnet rundt 1800-tallet, og det er vanskelig å bevise når dette skjedde. Den første patenten ble derimot registrert i 1886 av Carl Benz. Dette er derimot ikke nødvendigvis det mest kjente navnet som er assosiert med bilens opprinnelse. Selv om den første patenten ble tatt på dette tidspunktet, så ble ikke masseproduksjonen av bilen startet før 1903 i USA av Henry Ford. Dette førte til at USA ble anerkjent for produksjon av biler.

Forbrenningsmotor

Biler som bruker forbrenningsmotorer er de mest vanlige. Dersom du eier et slikt kjøretøy og ønsker å modifisere det så trenger du kun å besøke https://www.worksystem.no/ for å finne det du trenger der.

Disse bilene bruker altså drivstoff som vi mennesker får opp av bakken. Fossiler som har ligget dypt under jorden har blitt komprimert av trykket, og denne energien har blitt laget der nede over lang tid. Som du kanskje vet så kan ikke energi skapes, og heller ikke ødelegges. Det vi mennesker dermed kan gjøre er å grave opp denne kraftige energien som er lagret under bakken og bruke den som et drivstoff i maskiner som vi skaper.

Forbrenning ligger i navnet, og det som skjer er at vi antenner små mengder av dette drivstoffer, og energien som frigjøres overføres dermed fra kjemisk til mekanisk energi gjennom en rekke forskjellige metalliske mekanismer som kontroller lufttrykk, temperatur og mer. Problemet med disse bilene er at drivstoffet forurenser, og ødelegger miljøet vårt. Samtidig er ikke drivstoffet fornybart.

Hydrogenbiler

Denne typen bil bruker en brenselcelle til å endre kjemisk energi over til elektrisk energi, og nok en gang over til mekanisk energi. Denne måten å kjøre på kan være mer brukbar i fremtiden enn en bil som bruker forbrenning, og i teorien så holder hydrogen mye mer energi enn det fossile drivstoffet fordi selve stoffet er lettere og kan “pakkes inn” mer kompakt. Det finnes derimot et enda bedre alternativ.

Elektriske biler

Det beste alternativet er kanskje den elektriske bilen, og grunnen til dette er at vi kan bruke hvilken som helst kilde til energi vi vil for å få denne typen til å arbeide for oss. Det vil si at vi kan bruke kun fornybare kilder til energi, og dermed spare planeten vår.